ספר קלידים
לגיל הרך
גילאי 3 ומעלה
תווים בצורות

מתאים גם להורים, גם לסבים, וגם לאוכלוסיה של חינוך מיוחד (ספקטרום/אוטיזם)
לומדים לפי תווים
מחופשים לצורות וצבעים
עם סיפורים ואתגרים

ספר קלידים
לילדי כיתות
גילאי 7 ומעלה
תווים בצבעים

מתאים גם להורים, גם לסבים, וגם לאוכלוסיה של חינוך מיוחד ספקטרום/אוטיזם
לומדים לפי תווים מחופשים לצורות וצבעים, עם סיפורים ואתגרים